Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jeżeli nie udało Ci się samodzielnie rozwiązać problemu musisz poprosić osobę zajmującą się IT w twoim hufcu o wykonanie wysłanie zgłoszenia na stronie helpdesk.zhp.pl ze swojego konta. Jeżeli nie wiesz kto w twoim hufcu zajmuje się takimi sprawami poproś o pomoc komendanta hufca.